Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Circulair Bouwen: Duurzame Toekomst Door Innovatieve strategieën

Volledig circulaire bouweconomie in 2050

Nederland zet in op een volledige circulaire bouweconomie in 2050. Maar hoe kunnen we bouwen met oog op de toekomst? Circulair bouwen is het antwoord: een aanpak die afval beperkt en continu hergebruik van materialen bevordert. In dit artikel lees je hoe circulair bouwen werkt, wat het betekent voor onze planeet en economie, en hoe WEBO meewerkt aan het realiseren van deze doelstelling.

Ontdek de duurzame revolutie van circulair bouwen, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van het gebruik van primaire grondstoffen. Circulaire gebouwen worden gerealiseerd door slim gebruik te maken van diverse duurzame materialen, zowel biobased als gerecyclede secundaire materialen. Deze innovatieve aanpak bevordert biobased bouwen en recycling, waardoor de milieu impact wordt verminderd en de levenscyclus van gebouwen wordt verlengd. Ontdek de voordelen van circulair bouwen en draag bij aan een groenere toekomst.

De belangrijkste punten van circulair bouwen

De belangrijkste punten van circulair bouwen

  • Circulair bouwen houdt in dat er tijdens het ontwerpen, bouwen en slopen steeds rekening wordt gehouden met het minimaliseren van afval en het maximaliseren van materiaalgebruik. Dit is in lijn met de principes van een circulaire economie.
  • Effectieve circulaire bouwstrategieën omvatten het kiezen van duurzame, herbruikbare en bio based materialen en het toepassen van modulaire en aanpasbare ontwerpen die flexibiliteit en demontage mogelijk maken.
  • Bio based bouwen betekent dat de constructie voornamelijk gebruikmaakt van hernieuwbare grondstoffen, zoals plantaardige materialen, die duurzaam kunnen worden geproduceerd en vernieuwd.

Circulaire materialen in de bouw

De bouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van het wereldwijde afval, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de CO2-uitstoot. Juist daarom is het concept van circulair bouwen zo belangrijk. Het uitgangspunt van circulair bouwen is een gesloten kringloop van materialen zodat er geen afval meer kan ontstaan. Dit kan onder andere worden bereikt door meer gebruik te maken van non-virgin bouwmaterialen. (Non-virgin materialen zijn materialen die een ‘verleden’ hebben en na gebruik weer een ‘nieuw’ leven krijgen.) Hiervoor moet wel anders worden nagedacht over nieuwbouw, want wie over 50 jaar materialen uit een oude woning een nieuw leven wil geven, moet nu al nadenken over de flexibiliteit, herbruikbaarheid en levensduur ervan. Hiervoor is bouwen met hout een circulaire oplossing.

LEUK OM TE WETEN
Ondernemers en deskundigen zien de vraag naar circulair slopen, waarbij gebouwen voorzichtig uit elkaar worden gehaald en de onderdelen vervolgens opnieuw gebruikt, toenemen. Daardoor groeit het aanbod van tweedehands bouwmaterialen. De groei van circulair slopen wordt bevestigd door Veras, de branchevereniging van sloopaannemers.

Ondanks de toenemende circulaire manier van slopen zijn er nog wel wat obstakels. Zo zijn vraag en aanbod van tweedehands bouwmaterialen nog niet goed op elkaar afgestemd. Wat vrij komt bij de sloop, is namelijk niet altijd wat de bouwsector op dat moment kan gebruiken. Maar, het begin is er.

(NOS, 2023)

Circulair bouwen met hout

Circulair bouwen met hout

Wie circulair wil bouwen gebruikt logischerwijs duurzame materialen. Enkele uitstekende materiaalkeuzes voor circulair bouwen zijn:

  • Hout en andere bio based materialen: deze nemen CO₂ op tijdens de groei en zijn hernieuwbaar én herbruikbaar. Dit is ook de reden dat WEBO altijd oplossingen biedt op basis van hout. Circulair bouwen met hout is een belangrijke stap in de realisatie van een gezonde leefomgeving binnen een circulaire economie.
  • Materialen met een langere levensduur: deze zorgen ervoor dat het gebouw lang meegaat en minder snel vervangen hoeft te worden. WEBO biedt bijvoorbeeld voor zowel het BENG- als NOM-Kozijn® vele duurzame houtsoorten, waaronder Accoya®.
  • Materialen die hergebruik en recycling ondersteunen: door te kiezen voor materialen die gemakkelijk kunnen worden gerecycled of hergebruikt, draag je bij aan circulair bouwen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Circulair-Kozijn® en het Circulair-Element®.

Voordelen Circulair Bouwen

Circulair bouwen biedt talloze voordelen, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de economie. Aan de kant van het milieu, helpt het om de schaarste aan grondstoffen en CO2-uitstoot tegen te gaan, en het vermindert afval in de bouwsector. Dit alles leidt tot een lagere milieu impact van bouwprojecten. Hoewel circulair bouwen kan bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot, is het op zichzelf niet voldoende om CO2-neutraal te kunnen bouwen. Het is van belang om ook de focus te leggen op duurzame producten.

Aan de economische kant biedt circulair bouwen de volgende voordelen:

  • Kostenbesparing: Het gebruiken van herbruikbare materialen zal op lange termijn bijdragen aan financiële voordelen.
  • Grondstofbesparingen: door zuinig om te gaan met grondstoffen wordt het risico op uitputting verkleint.
  • Innovatie: Circulair bouwen gaat hand in hand met nieuwe ontwikkelingen, innovatie, onderzoeken en de ambitie om een betere toekomst te creëren.

Voordelen circulair bouwen

Voorbeelden van Circulaire Bouwmethoden

Voorbeelden van Circulaire Bouwmethoden

Nu we de strategieën voor circulair ontwerpen hebben besproken, is het tijd om te kijken naar de praktijk. Er zijn verschillende manieren om circulaire bouwprincipes toe te passen, van het renoveren van gebouwen tot het ontwikkelen van innovatieve bouwmaterialen. We zien bijvoorbeeld dat er door projectontwikkelaars steeds vaker wordt nagedacht over een circulair ontwerp.

Circulair Renoveren van bestaande gebouwen

Een van de belangrijkste manieren om circulaire bouwprincipes in de praktijk te brengen, is door gebouwen op een circulaire manier te renoveren. Dit betekent dat we bestaande gebouwen zo aanpassen dat ze voldoen aan de principes van de circulaire economie, zoals het gebruik van gerecyclede materialen en het vermijden van afval.

Bij de renovatie van gebouwen wordt de voorkeur gegeven aan circulaire en bio-based materialen zoals hout, vanwege hun duurzaamheid en hun bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting. Een voorbeeld van een succesvol project die als voorbeeld dient voor circulaire is de Stadswinkel in Tilburg.

Circulaire bouwprojecten van WEBO

Nu we een goed begrip hebben van de theorie achter circulair bouwen, laten we kijken hoe deze principes in de praktijk worden gebracht. Er zijn al verschillende succesvolle circulaire bouwprojecten die WEBO heeft gedaan:

Stadswinkel Tilburg: De transformatie van de Stadswinkel is zo uitgevoerd dat alles later weer volledig te demonteren is. Ook zijn hier milieuvriendelijke materialen en producten gebruikt (biobased of gerecycled).

Heuvelstraat Silvolde: Bij de bouw van deze 28 Nul-op-de-Meter woningen in Silvolde zijn onder andere de bakstenen hergebruikt en is het Circulair-Kozijn® van WEBO toegepast.

Mooijburg Plein en Mooijburg Waterzicht op centrumeiland in Amsterdam: Deze appartementengebouwen van Mooijburg worden met een extreem hoog niveau van duurzaamheid gebouwd. De constructies vanaf de begane grond bestaan uit houtbouw; CLT vloeren en wanden en gelamineerde kolommen. Daarnaast zij ook alle gevels afgewerkt met houten delen.

Samenvatting

Samenvatting

Circulair bouwen is een revolutionaire benadering van bouwen die de potentie heeft om de bouwsector te transformeren en bij te dragen aan de oplossing van een van de grootste uitdagingen van onze tijd: duurzaamheid. Door materialen te hergebruiken, afval te minimaliseren en de levensduur van gebouwen te verlengen, kunnen we bouwen op een manier die zowel economisch als ecologisch duurzaam is. Het is duidelijk dat de toekomst van de bouw circulair is.

Veelgestelde vragen

Wat houdt circulair bouwen in?

Hoe meet je de effecten van circulair bouwen?

Is circulair bouwen duurder?

Is hout circulair?

Back to top