Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Collectieve Energietransitie Rijssen

WEBO neemt deel in collectief initiatief om bedrijventerrein sneller en beter te verduurzamen

Samen met lokale ondernemers heeft WEBO deelgenomen aan de sprintsessie van Nieuwe Energie Overijssel. Deze sessie onderzocht hoe ondernemers, netbeheerders, de gemeente en de provincie gezamenlijk het bedrijventerrein in Rijssen kunnen verduurzamen. Het initiatief, ‘Collectieve Energietransitie Rijssen’, richt zich vooral op de overbelasting van het stroomnet, die zowel van toepassing is op de energielevering als -teruglevering. Dit maakt het mogelijk om duurzaamheidsdoelen, zoals de elektrificatie van wagenparken en productieprocessen, als collectief sneller en efficiënter te realiseren.

De projectgroep bestaat uit Taxi Baan, WEBO, Brinks Transport, PGS Group en Reginox, met aanvullende organisaties in een adviserende rol.

De samenwerking op het bedrijventerrein heeft al tot veelbelovende inzichten geleid. Zo wordt de infrastructuur van het elektriciteitsnet en de piekmomenten van de bedrijven in kaart gebracht, met als doel toekomstige stroomoverschotten te delen en zo een veerkrachtige en toekomstbestendige energievoorziening te creëren. Naast het aanpakken van de netcongestie op het stroomnet ligt de focus van de ondernemers op een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door de pandverwarming op termijn volledig vorm te geven middels fossielvrije alternatieven. Daarnaast toont de samenwerking aan dat er nog veel kansen liggen op het gebied van verduurzaming, zoals het installeren van PV-panelen op de daken van bedrijfspanden.

WEBO heeft als onderneming al een sterke focus op duurzaamheid, vooral in een sector waarin grote uitdagingen liggen omtrent duurzaamheid en circulariteit. “Onze producten op basis van hout liggen daaraan ten grondslag,” vertelt Nick Lohuis, Coltroller bij WEBO. Hij is vanaf het begin nauw betrokken bij het project. “Hout is het enige materiaal dat het mogelijk maakt om zowel CO2-neutraal als circulair te bouwen, waardoor het een steeds belangrijkere grondstof wordt binnen de bouwsector. Ook onze productieprocessen zijn zoveel mogelijk ingericht op duurzaamheid. Zo lieten we in 2019 2.048 zonnepanelen op ons pand installeren, met een jaaropbrengst van 570.000 kWh en een CO2-besparing van 344.000 kg per jaar. Ons doel is om ons bedrijf zelfvoorzienend te maken door te voldoen aan de Nul-op-de-Meter (NOM)-norm.”

De deelname aan ‘Collectieve Energietransitie Rijssen’ is een logische stap voor WEBO. Nick: “Door het collectief kunnen we bijvoorbeeld problemen met teruglevering aan de netwerkbeheerder beter ondervangen en wordt het voor andere ondernemers juist weer interessanter om te investeren in het duurzaam opwekken van energie. Als bedrijf voelen we bovendien een sterke verantwoordelijkheid om naast ons eigen bedrijf bij te dragen aan de verduurzaming van het bedrijventerrein, die zowel de ondernemingen als de gemeenschap als geheel ten goede komt.”

De groep ondernemers kijkt realistisch naar de noodzakelijke stappen vooruit, waarbij onder andere samenwerkings- en subsidiemogelijkheden verkend worden om de verduurzaming nog sneller op gang te brengen.

Back to top