Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Fibonacci, Amsterdam: Steigerloos Bouwen

Binnenstedelijk bouwen met Steigerloos®

Binnenstedelijk bouwen met Steigerloos®

Binnenstedelijke ontwikkeling brengt vele uitdagingen met zich mee die nergens hetzelfde zijn. Denk aan bouwen op een postzegel, maar ook aan overlast voor omwonenden en de infrastructuur. Daarnaast is er een groeiende behoefte op de woningmarkt in stedelijke gebieden. Dat vraagt om een integrale visie van verschillende marktpartijen om binnenstedelijk bouwen te versnellen. Als innovatieve bouwpartner weten we hoe belangrijk het is om te vernieuwen, zodat we tegemoet kunnen komen aan de uitdagingen en ontwikkelingen op de markt. Zowel op het gebied van efficiënt bouwen als duurzaamheid en circulariteit.

Zo ontwikkelen we met Steigerloos® Bouwen compleet afgewerkte HSB-gevelelementen, die veel toegepast worden bij binnenstedelijke projecten. De elementen worden inclusief gevelafwerking, kozijnen en beglazing direct vanuit de kraan gemonteerd, zonder dat hier nog een steiger aan te pas komt. Dat zorgt voor een korte bouwtijd, minder transportbewegingen en minder overlast voor de omgeving. Bovendien zijn de gevelelementen duurzaam en circulair, omdat hout het enige materiaal is dat CO2 opslaat en goed hergebruikt kan worden. WEBO maakt altijd gebruik van verantwoord hout met een FSC-, PEFCtm-, en STIP®-certificaat.

Woningtekort in Nederland

Het kabinet heeft als ambitie om te groeien naar een bouwproductie van 900.000 woningen tot 2030. De versnelde bouw van woningen is daarom belangrijk om de woningvoorraad voldoende op te kunnen voeren. Voor binnenstedelijke locaties neemt dit een aantal uitdagingen met zich mee, die wij hieronder hebben opgesomd.

Uitdagingen voor binnenstedelijke locaties

  1. Verstedelijking
  2. Stedelijke transformatie
  3. Weinig plek op de bouwplaats
  4. Transport
  5. BENG en NOM
  6. Netto vloeroppervlak

1. Verstedelijking

Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Hierdoor zal een groot deel van nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied gerealiseerd moeten worden. Dit vraagt om een goede planning en afspraken tussen overheden, ontwikkelaars en corporaties om bouwvergunningen sneller te verlenen en vervolgens te starten met de bouw van nieuwe woningen. Maar ook bouwsnelheid speelt hierin een belangrijke rol. Daarom worden steeds meer prefab oplossingen toegepast, zodat de werkzaamheden zoveel mogelijk van de bouwplaats naar de fabriek verplaatst worden.

The Market Hotel Groningen - HSB-Elementen van WEBO

2. Stedelijke transformatie

De afgelopen jaren is er al veel gedaan om de woningvoorraad in steden op een duurzame manier op te voeren. Zo werd in 2017 het Programma Stedelijke Transformatie gelanceerd, een initiatief van steden, gemeenten, marktpartijen en kennisinstituten om transformaties van bestaande gebouwen te versnellen. De transformatie van verouderde stedelijke gebieden is noodzakelijk om stedelijk wonen op een prettige, gezonde en duurzame manier mogelijk te maken.

Mariskwartier, Vlaardingen

Voor het binnenstedelijke project Mariskwartier in Vlaardingen zijn de prefab gevelelementen van Steigerloos® Bouwen toegepast. Door de elementen Steigerloos® te realiseren, kon iedere bouwlaag in 4 dagen worden afgerond.

3. Weinig ruimte op en rond de bouwplaats

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling betekent dat er vaak op een kleine kavel gebouwd moet worden. Hierdoor is er geen of weinig plek voor steigers en ander materieel zoals metselsilo’s, pallets met stenen en kozijnbokken. Een andere uitdaging is dat bouwlocaties in de binnensteden vaak gesitueerd zijn naast druk bezochte plekken. Traditioneel bouwen met steigers en metselaars vormt dan een direct gevaar voor de leefomgeving. Prefab gevelelementen bieden hierin een uitkomst.

G8 Tango -Montage Steigerloos

4. Transport

Ongeveer 15 procent van de bouwkosten zit in het transport naar de bouwplaats. Deze kosten kunnen gereduceerd worden door een goed georganiseerde bouwlogistiek, maar ook door slim gebruik te maken van prefab oplossingen. Door prefab te bouwen, worden er minder losse materialen naar de bouwplaats vervoerd, kan er sneller gebouwd worden en ondervindt de omgeving minder overlast.

Complete gevelelementen

Met Steigerloos Bouwen® worden de producten just in time geleverd en direct op de bouwplaats verwerkt. Hierdoor staan materialen niet langer in de weg en verhogen we de productie.

5. BENG en NOM

Zowel bij binnenstedelijke woningplannen als bij renovatie en transformatie worden er strenge eisen gesteld aan de energieprestatie van een gebouw. Zo zijn sinds 1 januari 2021 de BENG-eisen van kracht om gebouwen te verduurzamen. Bouwen met prefab houtskeletbouw-elementen is hierin een uitstekende keuze, omdat hout van nature een isolerende werking heeft. Zo worden met de toepassing van minerale wol RC-waardes behaald tot wel 8,0. Zowel op het gebied van duurzaamheid en circulariteit heeft hout de toekomst.

6. Netto vloeroppervlak

Een groot voordeel van houtskeletbouw is dat de lichte elementen dunner uitgevoerd kunnen worden dan andere systemen. Hierdoor kan een groter netto vloeroppervlak behaald worden. Vooral bij binnenstedelijke bouwprojecten – zowel nieuwbouw, renovatie en transformatie – telt iedere vierkante centimeter.

G8 Tango, Utrecht

Voor het project G8 Tango werd een speciale bouwmethodiek ontwikkeld om de gevel langs de stadsbaantunnel te realiseren. Steigerloos® Bouwen bood hierin een uitkomst.

Hoe pakken wij het aan?

> Duurzaamheid en circulariteit

Om een bijdrage te leveren aan duurzame verstedelijking, focussen we ons met Steigerloos® Bouwen naast productie en bouwlogistiek op de duurzaamheid en circulariteit van onze producten. De uitdagingen liggen in een bestaande stad namelijk niet alleen in het uitbreiden van woningbouwmogelijkheden, maar ook op klimaatbestendig bouwen. Om deze reden is bouwen met hout in opmars de laatste jaren. Hout is namelijk het enige materiaal dat CO2 opslaat en niet belastend is voor het milieu. Hout is heel goed te recyclen en oneindig als materiaal wanneer we bossen op een duurzame manier beheren.

> Kwaliteitsnormen

Onze houtskeletbouwelementen worden altijd gemaakt volgens de gestelde kwaliteitsnormen:

  • KOMO: Private kwaliteitsborging KOMO certificaten en attesten, inclusief de Bouwbesluit-aansluitdocumenten op het gehele systeem
  • ISO 9001:2015
  • Brandklasse B certificaat
  • Het toegepaste hout beschikt altijd over PEFCtm– en/of FSC® en STIP®-certificaten
> Vroeg aan tafel met andere partijen

Binnenstedelijk bouwen is duur, vooral door de centrale ligging en de hoge grondexploitatiekosten. Daarentegen staan natuurlijk wel de hogere opbrengsten in een binnenstedelijk gebied. Om faalkosten te voorkomen, is het van belang dat verschillende partijen en experts in de voorbereidende fase de samenwerking aangaan.

Zo werden WEBO en BAM bij het project G8 in Utrecht vroeg bij het ontwerpproces betrokken om de mogelijkheden te bespreken. Door een integrale aanpak konden de elementen nauwkeuriger geplaatst worden en werden de minerale steenstrip op een creatieve wijze toegepast.

> 3D model

Zowel bij nieuwbouw, renovatie en transformatie kan het casco 3D nagemeten worden om maattoleranties te ondervangen. Bij binnenstedelijke ontwikkeling voorkomt dit een hoop faalkosten en leidt tot een snellere bouwtijd.

> Werken in BIM

Grote en complexe werken worden steeds meer in BIM uitgevoerd. Meer dan 10 jaar ervaring in BIM en 3D staan aan de basis om een goede samenwerking te garanderen.

Wij kiezen bewust voor een open bibliotheek voor onze relaties, omdat deze transparantie leidt tot innovatie en een efficiënt bouwproces. Ook het productieproces sturen we aan vanuit één BIM-model. Alle input, van klant tot aan partner, komt hier samen. Bij grote binnenstedelijke projecten zijn we in staat om snel op te schalen en kunnen we complexe werken in een minimale doorlooptijd realiseren.

Hofbadtoren – Den Haag

De Hofbadtoren in Den Haag is gerealiseerd met Steigerloos® Bouwen. De engineering is volledig in BIM uitgevoerd, waardoor de elementen in een minimale doorlooptijd geleverd en gemonteerd konden worden.

Steigerloos® Bouwen

Steigerloos® Bouwen biedt voor verschillende marktpartijen vele voordelen. Maar ook voor de eindgebruiker is er minimale overlast. Zo kunnen bewoners tijdens renovatiewerkzaamheden vaak in hun woning blijven. Benieuwd wat Steigerloos® Bouwen voor jouw project kan betekenen?

Bespreek je wensen met Bernard Reuvers, hij denkt graag met je mee.

Brochure aanvragen

Vraag online je offerte aan

Download de STABU bestekteksten

Back to top