Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Brandtest kozijnen van WEBO bij Peutz

Productnorm EN 16034

Europese productnorm voor brandwerende ramen en deuren

Sinds 1 november 2019 is de Europese norm NEN EN 16034 van kracht, die een geharmoniseerde standaard biedt voor het testen van brand- en rookwerendheid van deur- en kozijnconstructies binnen de Europese Unie. Deze norm specificeert niet alleen de testmethoden, maar ook de prestatiecriteria voor deuren, ramen, en sluitsystemen die in geval van brand de verspreiding van vuur en rook moeten tegenhouden.

Elk product dat onder deze norm valt, moet voorzien zijn van een verplichte CE-markering. Deze markering bevestigt dat het product uitvoerig is getest en voldoet aan de strenge veiligheidseisen die gesteld zijn. Voor te openen ramen en deuren worden de tests uitgevoerd volgens de classificaties EW, EI1, S200, en SA.


Wat is de EN 16034?

De EN 16034 regelt de prestatie-eisen voor brand- en rookwerende deuren en raamkozijnen die gebruikt worden als externe afscheidingen van gebouwen. Alle gevelelementen die getest zijn volgens deze norm dragen een CE-markering conform NEN EN 16034, wat een uniform kwaliteitsniveau binnen de hele Europese Unie verzekert. Dit betekent voor jou als aannemer, constructeur, architect of gebouweigenaar dat de betrouwbaarheid en veiligheid van de geïnstalleerde producten gewaarborgd zijn. Vooral met de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) biedt dit een uitkomst.

Standaard voldoen aan de eisen

In 2019 behaalde WEBO als eerste leverancier het certificaat voor brandwerende en rookwerende ramen en draaivalramen volgens de NEN-EN 16034 norm. Hierdoor kunnen de prestaties van de kozijnen en buitendeuren al in de ontwerpfase worden aangetoond en hoeven deze niet meer door een onafhankelijke partij in het bouwproces getoetst te worden. Ook de standaard kozijnen van WEBO zonder specifieke brand- en rookwerende eigenschappen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen conform NEN-EN 14351-1.

Uitgebreid toepassingsgebied

WEBO heeft voor haar kozijn- en deurconstructies uitgebreide toepassingsgebieden (ExAp) laten opstellen in overeenstemming met EN 15269-3:2022. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden in afmeting en ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan draai-kiepramen met en/of boven- en zijlichten.

LEUK OM TE WETEN
In november 2019 werd de CE-markering volgens de productnorm NEN-EN 16034 verplicht voor voetgangersdeuren, industriële en commerciële garagedeuren, evenals voor ramen met brand- en/of rookwerende eigenschappen. Deze norm heeft betrekking op alle te openen gevelelementen in de buitengevel, zoals buitendeuren en ramen. Elementen die niet geopend kunnen worden, vallen niet onder deze norm.

Om de kwaliteit en brandveiligheid goed te bewaken, stelt de Europese productnorm NEN-EN 16034 voor dat de fabrikant de brand- en rookwerende eigenschappen moet laten controleren door een Notified Boby. Zo heeft Peutz voor het HoutAlu-Kozijn Vuurvast® het attest afgegeven, waardoor de vereiste prestaties volgens EN 16034 gedeclareerd kunnen worden.

En 16034 hout-aluminium kozijnen

En 16034 hout-aluminium kozijnen

Het HoutAlu-Kozijn® van WEBO voldoet ook aan de vereiste brandwerendheid. Zowel de deur- als kozijnconstructies zijn in het laboratorium van Peutz getest en behalen de volgende classificaties:

Draai-kiepconstructie:

  • EW 30 – 60
  • EI130 + EI145

Meer informatie over EW en EI1

Deurconstructie:

  • SA
  • S200

Dee constructies zijn onafhankelijk getest conform EN 1634-1 voor brandwerendheid en EN 1634-3 voor rookdoorlatendheid. Zowel de brandwerende deuren als kozijnen zijn voorzien van de juiste prestatieverklaring en een verplichte CE-markering op het gehele systeem.

Zij gingen je voor

Bekijk alle projecten

Jouw project brandwerend maken?

Wil je meer weten over de EN 16034 of heb je vragen over onze brandwerende deur- en kozijnconstructies?

Neem contact op met Job Huisman; hij denkt graag met je mee!

Brochure downloaden

Brochure HoutAlu-Kozijn Vuurvast®

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Classificaties (EW, EI, S200 en SA)
  • Configuraties en maatvoeringen
  • Brandtesten bij Peutz
  • Prestaties en keurmerken

Vraag online je offerte aan

Back to top