Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Hoe krijgen we vóór 2021 alle woningen energieneutraal?

NOM woning lijkt duurder, is goedkoper

Waarom kijken naar een korte termijn oplossing waarbij je binnen twee decennia weer opnieuw mag gaan renoveren? Veel renovatieprojecten maken deze fout. Dit brengt twee keer zoveel kosten met zich mee, houdt je afhankelijk van derden en minder op. NOM woningen kunnen uitgaan van 100% terugvordering van energiebesparing, een epv-vergoeding van hun huurders en onafhankelijkheid van derden. Daarnaast is er dan in één klap voldaan aan het overheidsbeleid dat het gehele woningbestand voor 2050 energieneutraal moet zijn en hoeft daar dus niet over één of twee decennia opnieuw naar gekeken worden. Doe het nu in één keer goed en bespaar daarmee een grote zak met geld.

Voorbeeld NOM-woning door WEBO in Zoetermeer

In het Rapport van Finance Ideas heeft Aedes laten berekenen hoe CO²-neutraliteit is te realiseren aan de hand van vier scenario’s. In deze scenario’s is uitgewerkt welke investeringen wat kosten en daarnaast ook opbrengen (Aedes, 2017). De genoemde scenario’s zijn:

  1. Maximaal isoleren binnen de bestaande schil: nieuwe kozijnen en HR+++ glas helpen
  2. Isoleren conform de BENG eis, Bijna Energie Neutrale Gebouwen: nieuwe thermische schil
  3. Maximaal isoleren binnen de bestaande schil en 50% van het woning gebonden energieverbruik op de woning opwekken. Dit betreft niet het huishoudelijk elektriciteitsverbruik.
  4. Isoleren conform BENG eis en 100% van het totaal verbruik op de woning opwekken. Dit is inclusief het huishoudelijk elektriciteitsverbruik: NOM-woning

Financiële haalbaarheid

De financiële haalbaarheid bij deze vier scenario’s is afhankelijk van de mogelijkheden voor stijging van de huur. Het genoemde rapport is er vanuit gegaan dat bij de eerste drie scenario’s de huur wordt verhoogd met 50% van de besparing die op de energierekening wordt gedaan. Bij scenario vier wordt uitgegaan van een huurverhoging van 100% van de besparing, omdat in dit geval gebruik gemaakt kan worden van de EPV vergoeding (Aedes, 2017).

Scenario 3

Conclusie van het rapport is dat scenario 3 het beste scenario voor woningcorporaties zijn op dit moment. De kosten van de ingrepen in relatie tot de CO₂ reductie zijn hier het laagst. Theoretisch zou dit scenario het snel te realiseren zijn met een energiebesparing van circa 60% en klaar rond 2032. Dit kunnen wij als WEBO ook door middel van een nieuwe gevel, echter adviseren wij jou heel eerlijk zo snel mogelijk te werken richting een energie neutrale woning voor het beste lange termijn voordeel. Binnen scenario 3 is namelijk de potentie voor verdere CO₂ reductie beperkt (Aedes, 2017). Hieruit wordt duidelijk dat dit meer een middellange termijn visie is dan een lange termijn visie. Voor de lange termijn is dit een verschuiving van het probleem.

Waarom zou je binnen 20 jaar weer compleet opnieuw gaan renoveren? Al met al is dit veel duurder, loop je veel risico met het huidige beleid en bij eventueel verscherpingen van dit beleid.

Scenario 4

Scenario 4, de zogenaamde Nul-Op-de-Meter woning, brengt de hoogste eenmalige kosten met zich mee. Daarentegen is dit de beste oplossing voor de lange termijn, omdat de resterende energiebehoefte en CO₂ uitstoot dan zeer beperkt is. Hierdoor is de afhankelijkheid van derden het kleinst en de kans dat de kosten gaan dalen het grootst (Aedes, 2017). Hierbij komt kijken dat er niet 2 keer gerenoveerd hoeft te worden en de investering terug verdient kan worden door de genoemde EPV vergoeding.

Aedes. (2017). De financiële haalbaarheid van een CO₂ neutrale energievoorziening in de corporatiesector. Aedes.

Giesen, M.M. v.d. (2018). Afstudeeronderzoek: hoe gaan woningcorporaties om met het opgelegde beleid ten aanzien van verduurzaming van hun woningbestand door de rijksoverheid vóór 2021 en 2050 en wat zijn de behoeften van woningcorporaties daarbij? Rijssen.

Back to top