Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Fibonacci, Amsterdam: Steigerloos Bouwen

Circulair bouwen met Steigerloos®

Van een lineaire naar een circulaire economie

Steeds schaarsere grondstoffen, te veel CO2-uitstoot en een grotere afvalberg hebben onze economie compleet veranderd. In de 20e eeuw produceerden we hoofdzakelijk nog lineair: van grondstoffen maakten we een product, dat aan het einde van de levenscyclus werd weggegooid. In de circulaire economie focussen we ons juist op het toepassen van herbruikbare materialen en hergroeibare grondstoffen. Daarnaast kijken we niet alleen naar de circulariteit van een product, maar ook naar de volledige impact en CO2-uitstoot vanaf het moment dat de materialen van een product worden vervaardigd tot de recycling na gebruik.

Met de Steigerloos® gevelelementen willen we binnen de bouwsector een grote bijdrage leveren aan circulair bouwen. Benieuwd hoe we dat doen? Lees dan verder.

INFORMATIE & ADVIES
BERNARD REUVERS
TECHNICAL SALES ENGINEER
breuvers@webo.nl
+31(0)610 84 00 63
Prefab gevelelement van Steigerloos® Bouwen
+ GEEN STEIGERMATERIAAL
+ MAXIMALE BOUWTIJDVERKORTING
+ BRANDKLASSE B
Wat is circulair bouwen?

Wat is circulair bouwen?

Bij circulariteit gaan we ervan uit dat de producten die we nu produceren grondstoffen zijn voor later. Dit noemen we de gesloten kringloop. Hout is als bouwmateriaal een uitstekende keuze, omdat dit het enige materiaal is dat CO2 opslaat en – mits we duurzaam bosbeheer toepassen – als grondstof oneindig is. Ook voor hergebruik leent hout zich goed. Onze HSB-elementen en houten kozijnen voldoen aan alle criteria om circulair bouwen mogelijk te maken.


HOUT100% zekerheid
STIP® certificaat voor duurzaam hout

Impact bouwsector

De bouwsector neemt naar schatting 50% van het grondstoffengebruik, 40% van het energieverbruik en 20% van het totale waterverbruik in beslag. Ook het afval in Nederland bestaat voor ongeveer 40% uit bouw- en sloopafval. Tot slot is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot.

Om het bouwproces te verduurzamen, zien we dat hout als bouwmateriaal bezig is met een snelle opmars. Innovaties op het gebied van houtskeletbouw zijn bij steeds meer projecten een interessante optie, ook bij hoogbouw en binnenstedelijk bouwen.

LEUK OM TE WETEN
Met het programma Nederland Circulair in 2050 streeft het kabinet naar een volledig circulaire economie in 2050. Het programma werd in 2016 gepresenteerd en middels het Grondstoffenakkoord onderstreept.

In het Grondstoffenakkoord hebben vakbonden, overheden, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties de ambitie uitgesproken om toe werken naar een duurzame en circulaire economie.

Steigerloos® Bouwen

Steigerloos® Bouwen

De Steigerloos® houtskeletbouwelementen worden in de fabriek al voorzien van gevelbekleding en kozijnen. Hierdoor kunnen we – naast het gebruik van circulaire materialen zoals hout – de CO2-uitstoot verder terugdringen. De materialen die we toepassen komen hoofdzakelijk uit Nederland, zodat we kortere transportafstanden kunnen realiseren. Ook het aantal transportbewegingen naar de bouwplaats kunnen we dankzij de complete elementen tot een minimum beperken. Als innovatieve bouwpartner blijven we zoeken naar circulaire oplossingen, samen met andere partijen in de keten.

Nederland circulair 2050

Om circulair bouwen houvast te geven, zijn in het programma ‘Nederland circulair in 2050′ van de Rijksoverheid de volgende drie vragen geformuleerd die bij ieder bouwwerk gesteld moeten worden:

  1. Bouwmaterialen reduceren
    Hoe kan ik het gebruik van bouwmaterialen zoveel mogelijk reduceren? Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de behoefte aan grondstoffen, maar ook naar de mogelijkheden voor hergebruik en de transformatie van het bouwwerk zelf.
  2. Duurzame materialen en hergebruik
    Hoe kan ik het gebruik van de resterende materiaalbehoefte zo duurzaam mogelijk invullen? Hierbij spelen de inzet van duurzame bouwmaterialen maar ook hergebruik een rol.
  3. Resterende materiaalbehoefte
    Hoe kan ik het gebruik van de dan nog resterende materiaalbehoefte zo efficiënt mogelijk invullen?

Materialenpaspoort

Naast het programma komt er in de toekomst mogelijk een verplicht materialenpaspoort bij elk bouwwerk. In 2020 heeft het rijk besloten om deze wettelijke verplichting uit te stellen tot nader orde.

Circulair bouwen: hoe pakken wij het aan?

Bij de principes van circulair bouwen komt veel kijken. De gehele keten moet namelijk zo circulair mogelijk ingericht worden, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande materialen. Hieronder leggen we uit hoe wij het aanpakken:

Circulair bouwen met hout

Gecertificeerd hout

Circulariteit in het bouwproces

Circulaire materialen

Doordacht productieproces

Digitalisering

Ga jij ook voor efficiënter, slimmer en duurzamer bouwen?

Benieuwd hoe Steigerloos® een bijdrage levert aan circulaire gebouwen en efficiënt bouwproces? We laten graag zien wat we kunnen betekenen!

Bespreek je wensen met Bernard Reuvers; hij denkt graag met je mee.

Brochure aanvragen

Vraag online je offerte aan

Download de STABU bestekteksten

Back to top