Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

FSC

FSC®

Om FSC® certificering te behouden moet WEBO aan tal van voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is wel dat het hout dat verwerkt wordt gecertificeerd is voor het FSC® keurmerk. Processen zijn hierop aangepast en verduurzaamd, het (productie) proces wordt bijvoorbeeld vastgelegd in het FSC-handboek. En er wordt jaarlijks toegezien of WEBO zijn FSC-systeem op orde heeft en in staat is te handhaven. WEBO is in de veronderstelling dat ze zorg dragen voor de mens, milieu en leefomgeving, daardoor heeft het zijn beleid weten te ondersteunen met o.a. een FSC® certificering.  Zowel HSB-elementen als houten kozijnen zijn voorzien van FSC® certificatie.

FSC® principes

FSC® heeft 10 pijlers uitgewerkt waar aan voldaan moet worden om FSC® certificering te verkrijgen. Per regio of land worden hier weer lokale eisen aan gesteld.

  1. Het bosbeheer beleidsplan wordt opgesteld, getoetst en waar nodig herzien.
  2. Uitzonderlijke bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde worden extra beschermd. Waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  3. In de basis voldoet het bosbeheer aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.
  4. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd. Daar waar noodzakelijk vastgelegd en rechtsgeldig.
  5. Er zal respectvol omgegaan worden met de formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen.
  6. Niet alleen het bosbeheer staat centraal, maar ook het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen. Door goed bosbeheer wordt ook dit lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  7. Er wordt duurzaam omgegaan met de producten en voorziening die het bos te bieden heeft. Zodat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op lange termijn worden veiliggesteld.
  8. Er is niet alleen oog voor mens en boom, maar ook voor de biodiversiteit. Unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  9. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en management activiteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

(bron FSC®)

Back to top