Let op! Niet ondersteunde browser

De browser die u momenteel gebruikt is verouderd en ondersteunt niet alle technieken die wij gebruiken voor onze website.
Voor een optimale weergave en bezoekerservaring, adviseren wij het gebruik van een browser zoals Google Chrome (Download Chrome).

Dit bericht sluiten

Drive0

Drive0

DRIVE0 is het concept voor de ontwikkeling van renovatie oplossingen voor de bestaande woningvoorraad. Het ondersteunt consument-gecentreerde businessmodellen voor zeven demonstratie projecten in zeven EU-landen.
In het project focust WEBO zich op de circulariteit van haar producten, de bijbehorende businesscase en d
aarbij ook het ontwikkelen van het Nederlandse demonstratie project. Belangrijk binnen DRIVE0 is het verstaan dat mensen energie gebruiken, en niet gebouwen. De Embodied Energy is wel ondergebracht in gebouwen. Alle technische oplossingen en businessmodellen moeten dus mens en gebouw gecentreerd zijn.

Waarom?

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van het eindverbruik van energie in de EU. De Embodied Energy in gebouwen, zorgt voor 60% van de levenscyclus energie van het gebouw, met Embodied CO2. Dat moet veranderen.

Het verbeteren van het circulaire renovatie proces zal de manier waarop we bouwen ook verbeteren. Binnen de EU wordt meer dan 50% van de grondstofwinning, toegekend aan gebouwen. De uitbuiting van natuurlijke bronnen en diens bijkomstige mileu-impact, is een serieuze bedreiging voor de natuurlijke, sociale en economische systemen in de EU. Zowel hernieuwbare energie technologieën als het hergebruiken en recyclen van bronnen/materialen zijn cruciaal om deze uitdaging met succes aan te gaan. Daarom is een overgang naar een diep en circulair renovatie proces voor het gehele Europese gebouwenbestand noodzakelijk.

Hoe?

We willen het circulaire renovatie proces in 4 stappen verbeteren:

Stap 1: Benchmarking

We beginnen met het opstellen van een begroting van recente product- en technologieontwikkelingen. Daarmee zullen we een evaluatie maken van de bruikbaarheid en potentie voor een verdere ontwikkeling naar circulaire producten, door het herbruiken van materialen van renovatiewerven.

Stap 2: Conceptontwikkeling

De volgende stap is om tot een conceptontwikkeling te komen voor de demonstratie gebouwen. Om dit proces te ondersteunen, wordt een morfologische ontwerp benadering van de circulaire renovatie ontwikkeld. Dit zal er ook de verdere ontwikkeling van een totaal circulair renovatie proces ondersteunen.

Stap 3: Aantrekkelijke en begrijpbare informatie

Om het circulaire renovatie proces zo te kunnen verbeteren, dat het aantrekkelijker en betrouwbaarder wordt voor de eigenaar en de bewoners. Een belangrijk streven van DRIVE0 is om de huiseigenaren van aantrekkelijke en begrijpbare informatie over de totale prestatie van hun gerenoveerde woningen te voorzien. Dit omvat de energie-monitoring, comfort, IEQ en ook het vertalen van de data naar begrijpbare informatie, inclusief advies en tips.

Stap 4: Demonstratie en bewijs

Deze stappen zullen worden gedemonstreerd en bevestigd in een aantal demomogelijkheden in verschillende Europese landen, zoals Griekenland, Slovenië, Italië, Spanje, Nederland, Estland en Ierland. Elke demonstratie representeert een circulaire manier om te renoveren en een specifieke, lokale uitdaging. Een actieplan die specifieke gevallen monitort zal worden opgesteld, welke de basis zal vormen voor het testen van circulaire renovatie concepten.

Back to top