Bouwen met BIM

Als uitvinders in de timmerindustrie hebben we ruime ervaring met BIM, inmiddels sinds 2009. Dankzij jarenlange innovatie, scholing en praktijkervaring hebben we de capaciteit ontwikkeld om zowel grote als kleine projecten te realiseren met behulp van BIM. Het Stadhuiskwartier en G8 Tango zijn hier mooie voorbeelden van. BIM staat voor Building Information Model, wat het mogelijk maakt om processen te stroomlijnen in één uniforme informatiestroom binnen de gehele bouwsector.

Met BIM verzamelen, gebruiken en beheren we alle relevante informatie in één digitaal gebouwmodel. Hierbij werken we samen met verschillende stakeholders, waaronder aannemers, opdrachtgevers, architecten, installateurs, constructeurs en leveranciers. Ons team werkt volgens de open BIM-standaarden, oftewel IFC. De engineers zijn altijd op de hoogte van de nieuwste BIM-standaarden en blijven zich voortdurend bijscholen.

Integratie van BIM

Door de naadloze integratie van BIM weten wij ons te onderscheiden, wat ook weerspiegeld wordt in onze bedrijfsprocessen. In de meeste gevallen neemt de opdrachtgever – vaak de bouwende partij – de coördinatie van het BIM-project op zich. Deze coördinator combineert de verschillende aspect- en disciplinemodellen en voert een clashcontrole uit.

Nadat het BIM-model is vrijgegeven, starten we de machineaansturing en het bestelproces direct vanuit de BIM-omgeving. Onze toeleveranciers en bouwpartners zijn rechtstreeks verbonden met het geautomatiseerde BIM-proces. Hierdoor beperken we de kans op fouten tot een minimum.

Jouw kozijn in één klik!

Voor het softwareprogramma Revit hebben we een plug-in ontwikkeld. Met deze plug-in kun je elk gewenst kozijnmodel uit onze bibliotheek selecteren, eventueel aanpassen en in het BIM-model plaatsen. Bekijk de video hieronder!

Voordelen BIM

Het gebruik van BIM optimaliseert het proces, minimaliseert faalkosten en biedt een helder overzicht van het gebouw in het BIM-model. BIM heeft als voordeel dat alle betrokken partijen met dezelfde gegevens werken, waardoor knelpunten snel en vroegtijdig worden geïdentificeerd en verholpen, nog voordat ze zich voordoen tijdens de feitelijke bouw. Dit leidt tot kortere bouwtijden en uiteindelijk lagere bouwkosten.

Concreet levert BIM’en met de kennis van WEBO de volgende voordelen op:

  • Ketensamenwerking en bundeling van informatie in één model;

Door producten te bundelen in één model behouden we het overzicht en kunnen we sneller een concreet gebouw realiseren met alle juiste aspecten.

  • Direct inkoop bij ketenpartners;

We hebben het BIM-model rechtstreeks gekoppeld aan onze partners (toeleveranciers) voor een directe levering en snelle en efficiënte communicatie.

  • Faalkostenreductie door meer inzicht;

Door fouten vroegtijdig te detecteren, voorkomen we problemen en maximaliseren we de maatvastheid zonder tussenkomst van externe software. De maatvastheid wordt hierdoor gemaximaliseerd.

  • Duidelijke communicatie door betere afspraken.

Het vastleggen van communicatie in systemen helpt om afspraken helder te maken, wat zorgt voor consistentie in de tekeningen. BIM biedt sneller en duidelijker inzicht in bouwtechnische aspecten en verbetert procesbeheersing.

BIM bibliotheek

We hanteren open standaarden en stellen onze bibliotheek beschikbaar voor relaties. Hiermee bevorderen we een transparant beleid dat innovatie aanmoedigt en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van BIM in de industrie. Voor ons is BIM veel meer dan slechts een bouwinstrument; het vertegenwoordigt het volledige model van zowel het gebouw als de omgeving eromheen. We zijn ervan overtuigd dat het succes van BIM sterk afhankelijk is van de fundamenten waarop het rust: kennis en vertrouwen.