Bouwen met BIM

Inmiddels weet WEBO als uitvinders in de timmerindustrie al zo’n 10 jaar met BIM te engineeren. Door jarenlange innovatie, scholing en uitwerking in de praktijk is WEBO in staat om grote en kleine projecten te realiseren in BIM, waaronder het Stadhuiskwartier te Deventer. BIM staat voor Building Information Model, wat processen stroomlijnt tot één uniforme informatiestroom door de hele bouwkolom.

BIM zorgt voor alle relevante informatie gebundeld, gebruikt en beheerd in één digitaal gebouwmodel. Samenwerkend met verschillende partijen; aannemer, opdrachtgever, architect, installateur en constructeur en leveranciers. BIM kan dienen als duidelijk beheermodel. WEBO werkt met een team van 12 medewerkers volgens de open BIM standaarden ofwel IFC. De engineers van WEBO zijn op de hoogte van de laatste BIM standaarden en zitten daarbij ook nog steeds in een leerproces.

BIM integratie

Door de BIM integratie weet WEBO zich te onderscheiden, de processen in de organisatie zijn daarop ook afgestemd. De opdrachtgever, in de meeste gevallen de bouwende partij, zal de coördinatie van het BIM Project op zich nemen. Deze combineert de verschillende aspect- en disciplinemodellen en voert een clashcontrole uit.

Nadat het BIM-model vrijgegeven wordt voor productie, zal bij WEBO de machineaansturing en de bestelprocedure direct vanuit de BIM-omgeving starten. De toeleveranciers en tevens partners, staan in principe in directe verbinding met het BIM geautomatiseerde proces van WEBO. De kans tot fouten is hierdoor tot een minimum beperkt.

Jouw kozijn in één klik!

Voor het softwareprogramma Revit heeft WEBO een plug-in ontwikkeld. Met deze plug-in kun je ieder gewenst kozijnmodel, inclusief gewenste prestaties, uit de bibliotheek selecteren, eventueel aanpassen en in het BIM-model plaatsen. Bekijk hieronder de video!

Voordelen BIM

Door met BIM te werken wordt het proces geoptimaliseerd de faalkosten geminimaliseerd en heeft u een duidelijk overzicht van het gebouw in een BIM-model. BIM heeft als voordeel dat alle partijen werken met dezelfde gegevens, knelpunten worden snel en vroegtijdig erkent en voordat ze ontstaan verholpen, doordat het gebouw eerst virtueel gebouwd wordt. Dit levert een verkorting van de bouwtijd op en uiteindelijk een verlaging van de bouwkosten.

Concreet levert BIM’en met de kennis van WEBO de volgende voordelen op:

  • Ketensamenwerking en bundeling van informatie in één model;

Door producten te bundelen in één model bewaar je het overzicht, daarnaast kun je sneller tot een concreet gebouw komen. Waarin alle juiste aspecten zijn opgenomen.

  • Direct inkoop bij ketenpartners;

WEBO heeft haar BIM-model direct gekoppeld met zijn partners(toeleveranciers) , voor een directe levering. Een snelle en efficiënte manier van communicatie.

  • Faalkostenreductie door meer inzicht;

Door fouten vroegtijdig te herkennen voorkom je fouten, een andere naam voor dit proces is ook wel Cashen. Tevens wordt er zonder tussenkomst van externe programma’s het productieproces aangestuurd bij WEBO. De maatvastheid is hierdoor maximaal.

  • Duidelijke communicatie door betere afspraken.

Door communicatie vast te leggen in systemen worden afspraken beter omvat, zo heb je o.a. consistentie in de tekening. Met BIM heb je bouwtechnische gezien sneller alles inzichtelijk en een betere beheersing van het proces.

BIM bibliotheek

WEBO hanteert open standaarden en stelt zijn bibliotheek open voor zijn relaties. Met deze open bibliotheek standaard heeft WEBO een transparant beleid wat innovatie stimuleert. WEBO hoopt hiermee andere partijen te stimuleren en BIM nog verder te ontwikkelen binnen de industrie. Kennis is meer dan het bezit, maar vooral het door laten groeien van succes zien wij als mogelijkheden.

Voor WEBO is BIM het gehele model van gebouw tot omgeving, en zal het een succes worden indien wederzijdse communicatie is gebaseerd op kennis en vertrouwen. Bouwen met BIM is in onze ogen een eenvoudig, nauwkeurig en een duidelijke manier van communiceren. Wij denken graag met je mee om BIM invulling te geven in uw bouwtechnische vraagstukken.